Pracownia projektowa ORTOGON

Architektura

Oferta dotycząca projektowania obiektów mieszkalnych
wielorodzinnych: bloków, całych osiedli, budynków użyteczności publicznej

Etapy procesu projektowania:

uzyskanie materiałów wstępnych od klienta dotyczących typu zabudowy, lokalizacji oraz innych wymagań

uzyskanie podkładów geodezyjnych przedmiotowego terenu

przygotowanie wniosków o wydanie oświadczeń bądź warunków technicznych dotyczących mediów

przygotowanie wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy bądź uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP

opracowanie koncepcji projektowej i przedstawienie jej Inwestorowi

przygotowanie Projektów Technicznych w każdej z branż

nadzór autorski nad realizacją inwestycji

Pracownia projektowa ORTOGON

W przypadku zmiany decyzji Inwestora, dostosowania obiektu do aktualnych wymagań sprzedażowych itp. jesteśmy gotowi przygotować dokumentację zamienną i uzyskać zamienne Pozwolenia na Budowę spełniające wymogi Inwestora.

Proszę o wycenę