Windy Politechniki Rzeszowskiej

  • inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • projekt: 2010
  • autor: mgr inż. arch. Piotr Kuborek