Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Strażackiej w Rzeszowie

  • inwestor: Piotr Kawalec
  • projekt: 2013
  • autor: mgr inż. arch. Piotr Kuborek