Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie

  • inwestor: Irena Rzucidło, Stanisław Siłakowski, Sławomira Winiarska
  • projekt: 2007
  • autor: mgr inż. arch. Piotr Kuborek