Budynki wielorodzinne przy ul. Kotuli w Rzeszowie

  • inwestor: Piotr Kawalec
  • projekt: 2004
  • autor: mgr inż. arch. Piotr Kuborek Wykorzystano materiały inwestora