Budynek wielorodzinny przy ul. Grabskiego w Rzeszowie etap 10

  • inwestor: Piotr Kawalec
  • projekt: 2014
  • autor: mgr inż. arch. Piotr Kuborek