Budynek wielorodzinny przy ul. Hoffmanowej w Rzeszowie

  • inwestor: Piotr Kawalec
  • projekt: 2012
  • autor: mgr inż. arch. Piotr Kuborek